Praktyki programowe

Opiekun praktyk w roku akademickim 2023/2024:

dr hab. Sabina Rejman, prof. UR

e-mail: srejman@ur.edu.pl

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin praktyk

dla kierunku Kulturoznawstwo

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Dokumentowanie i hospitowanie praktyk - uchwała okołoregulaminowa - 13-IV-2023

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  

Załączniki do Regulaminu praktyk

Potwierdzenie przyjęcia na praktykę

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Dziennik programowej praktyki zawodowej z efektami kształcenia dla Kulturoznawstwa

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Zaświadczenie o odbyciu praktyki programowej

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Wzór protokołu z hospitacji telefonicznej KNH

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Formularz oceny praktyki przez studenta

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Opinia z oceną

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

 

Dokumenty archiwalne

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2021/2022

Regulamin organizacji i odbywania programowych praktyk zawodowych, pedagogicznych dla specjalności nauczycielskiej - obowiązujący od 07.07 2022

Załącznik nr 2 - Dziennik programowej praktyki zawodowej

Załącznik nr 3 - Protokół obserwacji zajęć

Załącznik nr 4 - ankieta ewaluacyjna

Załącznik nr 5 - Arkusz uwag i spostrzeżeń