Praktyki programowe

 

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2021/2022

Regulamin organizacji i odbywania programowych praktyk zawodowych, pedagogicznych dla specjalności nauczycielskiej - obowiązujący od 07.07 2022

Załącznik nr 2 - Dziennik programowej praktyki zawodowej

Załącznik nr 3 - Protokół obserwacji zajęć

Załącznik nr 4 - ankieta ewaluacyjna

Załącznik nr 5 - Arkusz uwag i spostrzeżeń

 

Opiekun praktyk w roku akademickim 2020/2021:

 

 dr hab. Sabina Rejman, prof. UR

 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin praktyk

dla kierunku Kulturoznawstwo 

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załączniki do Regulaminu praktyk

Załącznik nr 1

Potwierdzenie przyjęcia na praktykę

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załącznik nr 2

Dziennik praktyk studenckich

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załącznik nr 3

Potwierdzenie odbycia praktyki

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załącznik nr 4

Formularz oceny praktyki przez studenta 

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załącznik nr 5

Formularz oceny praktykanta 

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz