Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Tomasz Kosiek

Członkowie:

dr hab. Krzysztof Mroczkowski, prof. UR

dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR

dr Katarzyna Kraczoń

dr Wojciech Kwieciński

dr Dariusz Opaliński

Student - Mariola Świętoń

Ekspert:

dr hab. Witold Nowak, prof. UR (Instytut Filozofii)

dr Dominik Porczyński (Instytut Nauk Socjologicznych, KNS)