Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Marcelina Jakimowicz

Członkowie:

dr hab. Witold Nowak, prof. UR

dr Magda Dolińska-Rydzek

dr Tomasz Kosiek

dr Wojciech Kwieciński

dr Dariusz Opaliński

Student - Leann Dudka

Ekspert:

dr Dominik Porczyński (Instytut Nauk Socjologicznych)