Informacje dla kandydata

 

Kulturoznawstwo to kierunek studiów kształtujący u swoich absolwentów interdyscyplinarne i krytyczne spojrzenie na zjawiska kulturowe. Studia kulturowe, ze swoją perspektywą umiejscowioną na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych, dają możliwość szerokiego i wieloaspektowego spojrzenia na otaczający nas świat. Dzięki temu absolwent zyskuje umiejętności analizy i interpretacji zjawisk i tekstów kultury, współczesnych, jak i tych z przeszłości, odnoszących się zarówno do kontekstu polskiego, jak i wybranych obszarów świata. Absolwenci kierunku kulturoznawstwa w trakcie studiów stają się z jednej strony świadomymi odbiorcami i interpretatorami kultury, z drugiej zaś zyskują umiejętności, doświadczenia i wiedzę pozwalające na stawanie się aktywnymi animatorami i twórcami kultury. Wielu wykładowców współpracuje z szeregiem regionalnych i ogólnopolskich instytucji kultury, a niektórzy z nich kierują instytucjami kultury, dzięki czemu studia na kulturoznawstwie zyskują atrakcyjną formułę kontaktu ucznia z mistrzem praktykiem. 

 

Specjalności I stopnia – studia licencjackie: 

 • Animacja społeczności lokalnych 
 • Procesy kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej 

 

Specjalności II stopnia: 

 • Zarządzanie instytucjami kultury i turystyki 
 • Edukacja w placówkach kultury  
 • Turystyka kulturowa  
 • Pracownik instytucji kultury  

 

Perspektywy zatrudnienia: 

 • instytucje kultury 
 • muzea 
 • instytucje państwowe 
 • instytucje samorządowe 
 • organizacje pozarządowe 
 • organizacje turystyki 
 • placówki badawcze 
 • przygotowanie do studiów III stopnia i do dalszej pracy naukowej 
 • mediach, reklamia (jako specjaliści od zjawisk kulturowych i społecznych)  

 

Media społecznościowe kulturoznawstwa UR: 

https://www.facebook.com/urkulturoznawstwo

https://www.instagram.com/kulturoznawstwo_ur/