Informacje dla kandydata

Kulturoznawstwo to kierunek studiów kształtujący u swoich absolwentów interdyscyplinarne i krytyczne spojrzenie na zjawiska kulturowe. Studia kulturowe, ze swoją perspektywą umiejscowioną na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych, dają możliwość szerokiego i wieloaspektowego spojrzenia na otaczający nas świat. Dzięki temu absolwent zyskuje umiejętności analizy i interpretacji zjawisk i tekstów kultury, współczesnych, jak i tych z przeszłości, odnoszących się zarówno do kontekstu polskiego, jak i wybranych obszarów świata. Absolwenci kierunku kulturoznawstwa w trakcie studiów stają się z jednej strony świadomymi odbiorcami i interpretatorami kultury, z drugiej zaś zyskują umiejętności, doświadczenia i wiedzę pozwalające na stawanie się aktywnymi animatorami i twórcami kultury. Wielu wykładowców współpracuje z szeregiem regionalnych i ogólnopolskich instytucji kultury, a niektórzy z nich kierują instytucjami kultury, dzięki czemu studia na kulturoznawstwie zyskują atrakcyjną formułę kontaktu ucznia z mistrzem praktykiem.

Specjalności I stopnia – studia licencjackie:

 • Animacja społeczności lokalnych
 • Procesy kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Specjalności II stopnia: (studia hybrydowe!)

 • Heritologia. Studia nad dziedzictwem kulturowym
 • Zarządzanie instytucjami kultury i turystyki
 • Pracownik instytucji kultury


Perspektywy zatrudnienia:

 • instytucje kultury
 • muzea
 • instytucje państwowe
 • instytucje samorządowe
 • organizacje pozarządowe
 • organizacje turystyki
 • placówki badawcze
 • przygotowanie do studiów III stopnia i do dalszej pracy naukowej
 • media, reklama (jako specjaliści od zjawisk kulturowych i społecznych)

 

Media społecznościowe kulturoznawstwa UR:

https://www.facebook.com/urkulturoznawstwo

https://www.instagram.com/kulturoznawstwo_ur