Harmonogramy studiów (plany studiów)

 

HARMONOGRAMY STUDIÓW


studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kulturoznawstwo, cykle 2021-2024, 2022-2025

Kulturoznawstwo, cykl 2020-2023


studia stacjonarne drugiego stopnia

Kulturoznawstwo, cykle 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024