Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Paweł Balcerak

Członkowie:

dr hab. Beata Guzowska, prof UR

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR

dr Marek Bosak 

dr Tomasz Kosiek 

Studentka – Marlena Brzyska