Informacje dla kandydata

 

Absolwent(ka) kierunku komunikacja międzykulturowa posiada obszerne wykształcenie z zakresu wiedzy o kulturze, komunikacji społecznej i historycznego tła zjawisk kulturowych. Ma świadomość wzajemnego oddziaływania wytworów kultury i ich wpływu na procesy związane z komunikacją.  

Absolwent(ka) uzyskuje wiedzę i umiejętności przydatne w wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej (w stosunkach publicznych, reklamie, promocji) i w instytucjach kultury.  

Odnajdzie się on(a) w pracy zawodowej m.in. w firmach międzynarodowych, urzędach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych (pracujących na rzecz uchodźców i imigrantów) oraz fundacjach, w zakresie współpracy z klientami, kształtowania komunikacji wewnętrznej organizacji, kształtowania polityki informacyjnej. 

 Absolwent(ka) może również wykonywać prace w instytucjach zajmujących się imigrantami, np. w charakterze specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej i integracji obcokrajowców.  

Perspektywy zatrudnienia: 

  • firmy o zasięgu międzynarodowym w zakresie współpracy z klientem i kształtowania polityki informacyjnej,
  • urzędy i instytucje w charakterze specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej i integracji cudzoziemców,
  • organizacje pozarządowe i fundacje,
  • dział HR,
  • instytucje kultury.