Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Tomasz Nowak

Członkowie:

dr hab. Zbigniew Jakubek, prof. UR

dr hab. Dariusz Ziółek, prof. UR

dr Olga Boczar

mgr Bartosz Noszka

Student – Dominika Kobiałka