Forma realizacji zajęć

Toki studiów na semestr zimowy w roku akad. 2020/2021

 

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Instrumentalistyka

semestr letni, rok akademicki 2019/2020

I rok Instrumentalistyki studia I stopnia

II rok Instrumentalistyki studia I stopnia

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020