Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Agnieszka Hoszowska-Jabłońska, prof. UR

Członkowie:

prof. dr hab. Jerzy Tosik-Warszawiak

dr hab. Magdalena Prejsnar-Wąsacz, prof. UR

dr hab. Leszek Suszycki, prof UR

dr hab. Tomasz Zając, prof. UR

Student - Adrianna Siedlik