Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Małgorzata Zarębińska, prof. UR

Członkowie:

prof. dr hab. Jerzy Tosik-Warszawiak

dr hab. Piotr Grodecki, prof. UR

dr hab. Leszek Suszycki, prof UR

dr Kinga Fink

Student - Adrianna Siedlik