Informacje dla kandydata

 

Kierunek Instrumentalistyka (studia pierwszego stopnia)


Specjalności: 

  • fortepian
  • gitara
  • akordeon
  • organy

 

Wymagania wstępne: świadectwo maturalne i umiejętności w grze na instrumencie na poziomie absolwenta szkoły muzycznej II st.  

Warunki rekrutacji: egzamin praktyczny z gry na instrumencie i klauzurowy, sprawdzian umiejętności czytania nut a’vista i dyspozycji słuchowych, rozmowa kwalifikacyjna.  
Szczegóły na stronie: https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja/studia-i-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie-zasady-rekrutacji/instrumentalistyka

Program studiów obejmuje, obok przedmiotów muzycznych, przedmioty rozwijające kompetencje komunikacji w języku obcym oraz wiedzę humanistyczną pozwalające na realizację projektów artystycznych o charakterze interdyscyplinarnym.   
Przewiduje się formy twórczej aktywności tj. koncerty, prezentacje artystyczne/naukowe w ramach seminariów, warsztatów muzycznych, lekcje mistrzowskie, udział w konkursach i kursach muzycznych. Istnieje możliwość realizacji części programu studiów poza granicami kraju (Erasmus+).

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie realizowanej specjalności, zna repertuar i właściwą literaturę muzyczną, jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami, wykazuje znajomość podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej w działalności artysty muzyka.

Perspektywy zawodowe absolwenta: możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia, kwalifikacje do działalności w zakresie wykonawstwa solowego, kameralnego (również w charakterze akompaniatora).  

Obszar potencjalnego zatrudnienia: instytucje kultury, instytucje kościelne, organizacje pozarządowe działające w sferze popularyzacji kultury i sztuki, placówki edukacji nieformalnej.  

Link do systemu rekrutacyjnego: https://irk.ur.edu.pl