Specjalność nauczycielska

 

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2023/2024

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2021/2022

Regulamin organizacji i odbywania programowych praktyk zawodowych, pedagogicznych dla specjalności nauczycielskiej - obowiązujący od 07.07 2022

Załącznik nr 2 - Dziennik programowej praktyki zawodowej

Załącznik nr 3 - Protokół obserwacji zajęć

Załącznik nr 4 - ankieta ewaluacyjna

Załącznik nr 5 - Arkusz uwag i spostrzeżeń

 

 

Opiekun praktyk

dla studentów realizujących specjalność nauczycielską

w zakresie nauczania przedmiotów „Historia" i " Wiedza o społeczeństwie”

 

dr  Elżbieta Biesiadecka

 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin praktyk

Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Dziennik praktyk studenckich

Historia I stopnia

Dziennik praktyk studenckich

WOS II stopnia

 

ARCHIWUM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin programowych praktyk zawodowych, pedagogicznych dla specjalności nauczycielskiej

Druk zgody na praktyki dla specjalności nauczycielskiej

 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin praktyk dla cyklu kształcenia
od 1 X 2019 r. wraz z załącznikami

opiekuńczo-wychowawczych i dydaktyczno-wychowawczych
dla kierunku historia studiów stacjonarnych
(szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

 

Załączniki do Regulaminu praktyk

dla cyklu kształcenia realizowanego od 1 X 2019 r.

Potwierdzenie przyjęcia na praktykę Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz
Dziennik praktyk studenckich
Potwierdzenie odbycia praktyki
Arkusz oceny praktyki przedmiotowe Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz
Kwestionariusz oceny praktyki przez studenta Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

dla pozostałych cyklów kształcenia

Potwierdzenie przyjęcia na praktykę

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Dziennik praktyk studenckich

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona
Arkusz oceny praktyki ogólnopedagogicznej Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona
Arkusz oceny praktyki przedmiotowej Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Potwierdzenie odbycia praktyki

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona
Kwestionariusz oceny praktyki przez studenta Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona