Specjalność archiwistyczna

 

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2021/2022

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2023/2024

 

Opiekun praktyk

dla studentów realizujących specjalność
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

dr hab. Szczepan KOZAK, prof. UR

 

PLIKI DO POBRANIA

Sylabus

zawodowych praktyk studenckich
dla kierunku Historia I stopnia
Archiwistyka

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Sylabus

zawodowych praktyk studenckich
dla kierunku Historia II stopnia
Archiwistyka

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Dokumentowanie praktyk

dla kierunku Historia
Archiwistyka

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  

Regulamin praktyk

dla kierunku Historia,
Archiwistyka

Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Dziennik praktyk studenckich

zawodowych praktyk studenckich
dla kierunku Historia I stopnia
Archiwistyka

ikona pliku WORD

Dziennik praktyk studenckich

zawodowych praktyk studenckich
dla kierunku Historia II stopnia
Archiwistyka

ikona pliku WORD
Potwierdzenie odbycia praktyki ikona pliku WORD
Arkusz oceny praktykanta Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

 

 

 

ARCHIWUM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PLIKI DO POBRANIA

Sylabus

zawodowych praktyk studenckich
dla kierunku Historia I stopnia
Archiwistyka

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Sylabus

zawodowych praktyk studenckich
dla kierunku Historia II stopnia
Archiwistyka

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Program praktyk

dla kierunku Historia
Archiwistyka

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Regulamin praktyk

dla kierunku Historia,
Archiwistyka

  Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Załączniki do Regulaminu praktyk

Cykl kształcenia po 1 X 2019

Potwierdzenie przyjęcia na praktykę word-ikona.jpg [6.79 KB]
Dziennik praktyk studenckich ikona pliku WORD
Potwierdzenie odbycia praktyki ikona pliku WORD
Arkusz oceny praktykanta Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz
Kwestionariusz oceny praktyki przez studenta ikona pliku WORD

Cykle kształcenia rozpoczęte przed 1 X 2019

 Potwierdzenie przyjęcia na praktykę

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Dziennik praktyk studenckich

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Potwierdzenie odbycia praktyki

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz
Formularz oceny praktykanta Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz
Kwestionariusz oceny praktyki przez studenta Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz