Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Agnieszka Kawalec 

Członkowie:

dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR

dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR

dr hab. Paweł Korzeniowski

dr Elżbieta Biesiadecka

Student - Ewelina Wałach