Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Agnieszka Kawalec

Członkowie:

dr hab. Paweł Korzeniowski, prof. UR

dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR

dr hab. Beata Lorens, prof. UR

dr Elżbieta Biesiadecka

dr Michał Podrazik

Student - Justyna Tobiasz