Informacje dla kandydata

 

Studia na kierunku Historia pozwalają poznać dzieje Polski i świata od czasów najdawniejszych po współczesne w połączeniu z ogólną wiedzą z obszaru nauk humanistycznych.  W zależności od wybranej specjalizacji student zdobywa konkretne kompetencje zawodowe: w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela i archiwisty. Studia przygotowują również do prowadzenia profesjonalnych badań naukowych. 

 

Specjalności na studiach licencjackich: 

 • nauczycielska 
 • archiwistyka 

 

Specjalności na studiach magisterskich: 

 • nauczycielska 
 • archiwistyka 
 • ogólnohistoryczna 

 

W ramach kształcenia ogólnego na studiach magisterskich student może dodatkowo sprofilować swe zainteresowania w zakresie

 • historii wojskowości 
 • historii Europy Środkowo-Wschodniej 

 

Możliwość zatrudnienia w: 

 • w szkołach jako nauczyciel przedmiotów:  historia ,  wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość 
 • w innych placówkach oświatowych 
 • w archiwach: państwowych, zakładowych, prywatnych, w kancelariach 
 • w muzeach  
 • w instytucjach kultury gromadzących zasób historyczny 
 • w instytucjach samorządowych lub administracyjnych 
 • w mediach 
 • może podjąć służbę w Wojsku Polskim 
 • w placówkach badawczych  
 • poświęcić się pracy naukowej 
 • może podjąć studia doktorskie z zakresu historii i innych nauk humanistycznych 

 

Linki: 

@instytuthistoriiur 

https://www.facebook.com/Instytut-Historii-Uniwersytetu-Rzeszowskiego-147063801981724/