Harmonogramy studiów (plany studiów)

 

HARMONOGRAMY STUDIÓW


studia stacjonarne pierwszego stopnia

Historia, cykl 2023-2026

Historia, cykl 2022-2025

Historia, cykl 2021-2024

Historia, cykl 2020-2023 - Zgodnie z Uchwałą Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Humanistycznych z dnia 3 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany w harmonogramie studiów dla cyklu kształcenia 2020/2021 dla specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie wprowadza się przedmiot Pierwsza pomoc przedmedyczna w semestrze 4 (wymiar 5 godz. forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny, liczba punktów ECTS: 0)

Historia, cykl 2019-2022


studia stacjonarne drugiego stopnia

Historia, cykl 2023-2025

Historia, cykl 2022-2024

Historia, cykl 2021-2023

Historia, cykl 2020-2022

Historia, cykl 2019-2021