Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Kamila Bednarska

Członkowie:

dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR

dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR

dr Katarzyna Cwynar

mgr Kamil Skrzypiec

Student – Julia Rut