Informacje dla kandydata

Grafika

Rekrutacja 2024/2025
https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja/studia-i-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie-zasady-rekrutacji/grafika

Studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Wykształceni wykwalifikowani graficy, będą dysponować nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim rozległymi umiejętnościami m. in. z zakresu: grafiki warsztatowej, projektowania, rysunku, malarstwa, grafiki 3d, multimediów.

Studenci w całym toku kształcenia zetkną się z szeregiem zajęć praktycznych oraz warsztatowych, które będą rozwijać ich zdolności artystyczne.

W semestrze 7 student/tka wybiera po jednej pracowni dyplomowej z grupy przedmiotów kierunkowych do wyboru:

Magisterska Pracownia Artystyczna:
Pracownia projektowa I
Pracownia projektowa II
Pracownia multimedialna

i

Magisterska Pracownia Artystyczna:
Pracownia grafiki warsztatowej druku wypukłego
Pracownia grafiki warsztatowej druku wklęsłego
Pracownia grafiki warsztatowej druku płaskiego
Pracownia grafiki warsztatowej druku cyfrowego

Możliwość zatrudnienia w:

 • agencjach graficznych,
 • agencjach fotograficznych,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • zakładach poligraficznych,
 • wydawnictwach,
 • studiach filmowych i telewizyjnych,
 • firmach internetowych i informatycznych,
 • firmach tworzących gry komputerowe,
 • firmach programistycznych,
 • studiach deweloperskich,
 • instytucjach kultury.
 • klasyczne i nowe media.