Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Włodzimierz Zięba

Członkowie:

dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR

dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR

dr Ryszard Wójtowicz

dr Izabela Pasternak

Student - Kacper Ciupiński