Informacje dla kandydata

 

Studiując filozofię w Uniwersytecie Rzeszowskim: 

 • zdobędziesz perspektywę całościowego rozumienia świata
 • poznasz radykalne wyjaśnienia
 • nabędziesz umiejętności krytycznego myślenia
 • nauczysz się kreatywności i argumentacji
 • będziesz podążać drogą prawdy, dobra i piękna
 • być może uznasz, że samopoznanie, wolność i samorozwój/autokreacja to naczelne wartości unikalnej jednostki, jaką jesteś

 

perspektywy zatrudnienia:  

 • instytucje kulturalne (animator kultury) 
 • instytucje opiekuńcze i oświatowe 
 • reklama i PR 
 • media (środki) masowego przekazu
 • szkolnictwo (nauczyciel etyki i filozofii) 
 • praca badawczo-dydaktyczna (instytuty naukowe i uczelnie wyższe)