Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

Członkowie:

dr hab. Artur Czapiga, prof. UR

dr hab. Ewa Dźwierzyńska, prof. UR

dr hab. Anna Rudyk, prof. UR

dr Małgorzata Dziedzic

dr Maria Kossakowska-Maras

dr Agnieszka Lis-Czapiga

dr Maria Puk

dr Anna Żarska

Student -  Patrycja Schiffer