Informacje dla kandydata

 

Specjalności na studiach I stopnia (trzyletni licencjat z filologii rosyjskiej):

 • język rosyjski i angielski w ruchu granicznym i obsłudze lotniska
 • translatoryka
 • język rosyjski i angielski w biznesie
 • nowość! język rosyjski i angielski w przestrzeni medialnej
 • język rosyjski i angielski w turystyce

 

Specjalności na studiach II stopnia (dwuletnie magisterium z filologii rosyjskiej):

 • translatoryka
 • język rosyjski i angielski w dyplomacji
 • język rosyjski i angielski w biznesie

 

 

FILOLOGIA ROSYJSKA - PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku filologia rosyjska to doskonała propozycja dla osób, które chcą skutecznie opanować język rosyjski oraz zdobyć szeroką wiedzę z zakresu kultury, literatury i historii krajów rosyjskojęzycznych.

Absolwenci filologii rosyjskiej znajdą zatrudnienie w następujących obszarach:

 • międzynarodowe firmy i instytucje prowadzące współpracę gospodarczą, handlową i kulturalną z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi
 • sektor usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego
 • wydawnictwa, redakcje czasopism
 • biura tłumaczeń
 • rynek nieruchomości
 • biura podróży, obiekty hotelarskie
 • Izba Celna, Straż Graniczna
 • firmy transportowo-spedycyjne
 • naziemna obsługa lotnisk
 • konsulaty, ambasady i inne placówki dyplomatyczne

Ukończone studia I-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów uczenia się przewidzianych dla studiów I-go stopnia na tym kierunku, w tym znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2+ oraz języka angielskiego na poziomie B2.

Ukończenie studiów II-go stopnia uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem przewidzianych w programie studiów efektów uczenia się, w tym znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 oraz znajomości języka angielskiego na poziomie B2+.

 

Media społecznościowe / Fanpage

www.facebook.com/kfrur

Kontakt: tel. 17 872 12 08 lub rusycystyka.ch@ur.edu.pl

 

 

OFERTA

 

REKRUTACJA

https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja-20232024

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/filologia-rosyjska