III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Syberia – tradycje i obyczaje ludności”

Dnia 28.04.2023 roku w Instytucie Neofilologii odbyła się III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Syberia – tradycje i obyczaje ludności”. Organizatorem cyklicznego wydarzenia było Slawistyczne Koło Naukowe, działające w Katedrze Rusycystyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod opieką dr Jolanty Kur-Kononowicz.

W konferencji wzięli udział prelegenci z Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecińskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Wrocławskiego, Siedleckiego, Rzeszowskiego. Gościliśmy 16 naukowców zza granicy – Ukrainy, Kazachstanu, Indii. W tym roku tematyka konferencji poszerzona została o Kaukaz i Kazachstan, ponieważ te regiony jako przymusowe miejsca deportacji również określane są mianem Syberii.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się relacja z podróży mgr. Wojciecha Kubali zatytułowana Azja Środkowa w podróżniczym obiektywie. Z recitalem solowym wystąpiła mgr Bożena Kopoczyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Tematyka obrad koncentrowała się wokół następujących kręgów tematycznych: historia, geografia, język i kultura. Konferencja po raz kolejny przekonała, że syberyjski świat wciąż pozostaje nie do końca odkryty, a każda edycja opisywanego wydarzenia naukowego przyczynia się do poszerzenia wiedzy i rozbudowania obrazu Syberii.