MODUŁ: SPECJALNOŚĆ ASYSTENT KADR ZARZĄDZAJĄCYCH I ELIT POLITYCZNYCH