Praktyki programowe

Pliki do pobrania:

Specjalność nauczycielska

- Załącznik nr 1 - Zaświadczenie

- Arkusz uwag i spostrzeżeń

- Filologia polska, spec. nauczycielska, praktyka śródroczna, st. 2. stopnia - docx, pdf

- Załącznik nr 1 - Zaświadczenie

- Arkusz uwag i spostrzeżeń

- Filologia polska, spec. nauczycielska, praktyka ciągła, st. 2. stopnia - docx, pdf

- Załącznik nr 1 - Zaświadczenie

- Arkusz uwag i spostrzeżeń

Koordynatorem praktyki pedagogicznej na studiach 1. stopnia i praktyk z języka polskiego (w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) na studiach 1. i 2. stopnia dla specjalności nauczycielskiej na kierunku Filologia polska jest dr hab. Dorota Karkut, prof. UR, e-mail: dkarkut@ur.edu.pl

 

Specjalność edytorstwo; asystent kadr zarządzających i elit politycznych

Koordynatorem praktyk dla specjalności edytorstwo na studiach 1. i 2. stopnia na kierunku Filologia polska jest dr Justyna Majchrowska, e-mail: jmajchrowska@ur.edu.pl

 

ARCHIWUM

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2022/2023

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2021/2022- Specjalność edytorstwo; asystent kadr zarządzających i elit politycznych

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2021/2022

Regulamin praktyk - specjalność nauczycielska

Regulamin programowych praktyk zawodowych, pedagogicznych dla specjalności nauczycielskiej

Regulamin praktyk - specjalność edytorstwo