Praktyki programowe

Specjalność nauczycielska

- Załącznik nr 1 - Zaświadczenie

- Arkusz uwag i spostrzeżeń

- Filologia polska, spec. nauczycielska, praktyka ciągła, st. 1. stopnia - docx, pdf

- Załącznik nr 1 - Zaświadczenie

- Arkusz uwag i spostrzeżeń

- Filologia polska, spec. nauczycielska, praktyka śródroczna, st. 2. stopnia - docx, pdf

- Załącznik nr 1 - Zaświadczenie

- Arkusz uwag i spostrzeżeń

- Filologia polska, spec. nauczycielska, praktyka ciągła, st. 2. stopnia - docx, pdf

- Załącznik nr 1 - Zaświadczenie

- Arkusz uwag i spostrzeżeń

Koordynatorem praktyki pedagogicznej na studiach 1. stopnia i praktyk z języka polskiego (w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) na studiach 1. i 2. stopnia dla specjalności nauczycielskiej na kierunku Filologia polska jest dr hab. Dorota Karkut, prof. UR, e-mail: dkarkut@ur.edu.pl

 

Specjalność edytorstwo; sztuka krytyki i kreatywne pisanie

Koordynatorem programowych praktyk zawodowych na kierunku Filologia polska dla specjalności edytorstwo na studiach 1. i 2. stopnia oraz sztuka krytyki i kreatywne pisanie na studiach 2. stopnia jest dr Anna Dworak, e-mail: adworak@ur.edu.pl