Ocena programowa PKA

 

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa informuje, że Uchwałą nr 283/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 maja 2022 roku kierunek "filologia polska" prowadzony na Uniwersytecie Rzeszowskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymał ocenę pozytywną.

PKA ocena FP.jpg [1.41 MB]