Kierownik i zespół programowy kierunku

 

Kierownik kierunku: dr hab. prof. UR Elżbieta Mazur (L)

Członkowie:  

prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg (L)

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR (L)

dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR (J)

dr Małgorzata Kułakowska (J)

dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR (L)

dr Robert Słabczyński (J)

dr hab. Grzegorz Trościński, prof. UR (L)

przedstawiciel studentów: Dominika Świderska (filologia polska, I rok, 2. stopnia)

 

Zespół ds. Oceny Sylabusów na kierunku filologia polska

dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR

dr hab. Grzegorz Trościński, prof. UR

dr Robert Słabczyński

 

Rada Interesariuszy Zewnętrznych kierunku filologia polska

  1. dr Mirosław Czarnik – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa, nauczyciel języka polskiego;
  2. mgr Dorota Nowak-Maluchnik – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie, nauczyciel języka polskiego;
  3. mgr Małgorzata Byszuk – nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie;
  4. mgr Małgorzata Mendel – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 12 w Rzeszowie, absolwentka studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego;
  5. mgr Monika Adamiec – nauczyciel dyplomowany, reżyser - pedagog w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie;
  6. dr Paweł Koleśnikowicz –  Prezes Zarządu Bonus Liber Drukarnia i Wydawnictwo;
  7. dr Alina Cybulska-Wal – współwłaściciel Mova Brand, specjalista z zakresu komunikacji, PR i zarządzania marką,  dr nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa