Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów filologii polskiej studiów I stopnia mogą:

  • podjąć pracę w instytucjach kultury,
  • pracować jako edytorzy w wydawnictwach tradycyjnych i internetowych,
  • znaleźć pracę w zakładach poligraficznych, drukarniach oraz w redakcjach.

Absolwentów studiów I stopnia zapraszamy na studia II stopnia, po których mogą:

  • pracować jako nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w placówkach oświaty i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz instytucjach kultury,
  • pracować jako edytorzy zajmujący się korektą tekstów, projektowaniem publikacji i przygotowywaniem ich do druku w wydawnictwach naukowych i komercyjnych, redakcjach oraz mediach,
  • pracować jako specjaliści do prowadzenia działalności marketingowej w branży wydawniczej,
  • podjąć pracę w instytucjach kultury (m.in. teatrach, kinach, domach kultury, działach kultury instytucji publicznych, fundacjach),
  • pracować dla mediów, agencji literackich i reklamowych oraz w wydawnictwach jako redaktorzy inicjujący,
  • pracować jako moderatorzy wydarzeń artystycznych (festiwali, spotkań autorskich, wernisaży itp.),
  • tworzyć własne teksty jako freelancerzy (pisarze, krytycy, ghostwriterzy, recenzenci, blogerzy).