Informacje dla kandydata

 

Filologia polska jest kierunkiem wiodącym w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa. To idealne studia dla osób z otwartymi umysłami, które lubią zadawać pytania i nie boją się poszukiwać odpowiedzi, a także tych, którzy rozumieją, jak ważne jest profesjonalne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. 

 

Studia na kierunku filologia polska: 

 • pozwalają poznać bogactwo polskiej kultury,
 • przygotowują do przyszłej pracy zawodowej,
 • rozwijają umiejętność swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • uczą samodzielnego i profesjonalnego myślenia,
 • umożliwiają rozwijanie zainteresowań literackich,
 • zapewniają zdobycie rzetelnej wiedzy ogólnohumanistycznej oraz wiedzy szczegółowej z zakresu literatury, języka i kultury polskiej.

 

Katalog specjalności kierunku: 

 • studia I stopnia: specjalność nauczycielska, edytorstwo
 • studia II stopnia: specjalność nauczycielska, edytorstwo, asystent kadr zarządzających i elit politycznych

 

Program kształcenia specjalności nauczycielskiej łączy zagadnienia literacko-kulturowe oraz językowe z metodyką nauczania literatury i języka polskiego, przygotowując do pracy na stanowisku nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.   

Specjalność edytorstwo zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z poligrafii współczesnej, edytorstwa cyfrowego, poprawności językowej, korekty tekstów oraz w zakresie praktycznej obsługi specjalistycznych programów.   

Specjalność asystent kadr zarządzających i elit politycznych umożliwia zdobycie kompetencji związanych z komunikacją interpersonalną, etykietą biznesu, reklamą i komunikacją marketingową oraz redagowaniem tekstów użytkowych. 

 

Perspektywy zawodowe 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia polska może: 

 • podjąć pracę w instytucjach kultury,
 • zostać edytorem tradycyjnych i internetowych wydawnictw,
 • znaleźć pracę w zakładach poligraficznych oraz w redakcjach.

Absolwenta studiów I stopnia zapraszamy na studia II stopnia, po których może pracować jako: 

 • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, w placówkach oświaty, szkolno-wychowawczych i instytucjach kultury,
 • specjalista PR w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku,
 • asystent kadr zarządzających i elit politycznych,
 • edytor w wydawnictwach naukowych i komercyjnych.