Wydarzenia

Polsko-Ukraińsko-Niemieckie Warsztaty Przyszłości „Język niemiecki narzędziem budowania perspektyw europejskich”

Od czwartku 26.10.2023 r. do soboty 28.10.2023 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędą się trzydniowe warsztaty i konferencja organizowana przez Katedrę Germanistyki, Katedrę Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz działający na UR Lektorat Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Wydarzenie rozpocznie się 26 października o godz. 9.30 w dużej auli budynku A1 powitaniem i wystąpieniami na temat studiów germanistycznych oraz języka niemieckiego w Polsce i w Ukrainie. Temat czwartkowych obrad brzmi „Język niemiecki łączy”. O godz. 11.00 odbędzie się występ taneczny zespołu Resovia Saltans, o godz. 12.15 dyskusja panelowa na temat „Jakie perspektywy oferuje język niemiecki jako język obcy, drugi i docelowy?”, a następnie wygłoszone zostaną wykłady przedstawicieli Uniwersytetu w Bayreuth (Niemcy), Uniwersytetu we Lwowie (Ukraina), Uniwersytetu w Doniecku (Ukraina) oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jedną z atrakcji „Warsztatów Przyszłości” jest koncert ukraińskiego zespołu Berehyni. Odbędzie się on w piątkowy wieczór 27.10.2023 o godz. 18.00 w Sali Instytutu Muzyki. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Drugi oraz trzeci dzień „Warsztatów Przyszłości” zarezerwowany jest dla uczestników konferencji reprezentujących poszczególne ośrodki. W piątek skupimy się na zainicjowaniu współpracy pomiędzy uczestniczącymi w konferencji ośrodkami w Bayreuth, Lwowie, Doniecku i Rzeszowie. W sobotę odbędą się warsztaty na temat finansowanego przez DAAD programu Dhoch3. Program ten wspiera szkolenie i dalsze kształcenie nauczycieli języka niemieckiego na całym świecie za pomocą modułów realizowanych online.

„Warsztaty Przyszłości” wspierane są finansowo przez Bawarskie Centrum Akademickie dla Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (BAYHOST) oraz Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Patronat nad wydarzeniem objął Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, którego przedstawiciele będą uczestnikami czwartkowych obrad.

wstecz