Sylabusy dla cyklu kształcenia 2023-2026 - studia stacjonarne 1. stopnia

 

Specjalność język niemiecki w biznesie

 

Specjalność nauczycielska