Archiwum

Sylabusy dla cyklu kształcenia 2020-2022 - studia stacjonarne 2. stopnia

 

Sylabusy dla kierunku Filologia germańska

od roku akademickiego 2019/2020

 

studia I stopnia

A. Przedmioty podstawowe

Praktyczna nauka języka niemieckiego (grupa podstawowa)

Praktyczna nauka języka niemieckiego (grupa zaawansowana)

Język obcy - lektorat (grupa podstawowa)

Język obcy - lektorat (grupa zaawansowana)

Seminarium licencjackie

 

B. Przedmioty kierunkowe

Gramatyka opisowa języka niemieckiego(grupa podstawowa)

Gramatyka opisowa języka niemieckiego (grupa zaawansowana)

Gramatyka praktyczna (grupa podstawowa)

Gramatyka praktyczna (grupa zaawansowana)

Gramatyka kontrastywna

Stylistyka praktyczna

Fonetyka i fonologia (grupa podstawowa)

Fonetyka i fonologia (grupa zaawansowana)

Historia języka niemieckiego

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Wstęp do literaturoznawstwa / Wstęp do kulturoznawstwa

Historia literatury niemieckiej

Historia krajów niemieckojęzycznych

Realioznawstwo krajów niemieckojęzycznych

Wykład monograficzny (grupa podstawowa)

Wykład monograficzny (grupa zaawansowana)

 

C. Przedmioty ogólnouniwersyteckie

WF

Technologia informacyjna / Prezentacje multimedialne

Łacina / Starocerkiewnosłowiański

Podstawy przedsiębiorczości

Ochrona własności intelektualnej

Przedmiot ogólnouczelniany

 

D. Przedmioty w ramach specjalności nauczycielskiej

Psychologia

Pedagogika

Podstawy dydaktyki

Emisja głosu

Dydaktyka przedmiotowa I

Praktyka zawodowa

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

 

E. Przedmioty w ramach specjalności translatorycznej

Przekład pisemny (grupa podstawowa)

Przekład pisemny (grupa zaawansowana)

Tłumaczenie ustne (grupa podstawowa)

Tłumaczenie ustne (grupa zaawansowana)

Tłumaczenie tekstów literackich (grupa podstawowa)

Tłumaczenie tekstów literackich (grupa zaawansowana)

Języki specjalistyczne (grupa podstawowa)

Języki specjalistyczne (grupa zaawansowana)

Teorie przekładu

Korespondencja handlowa (grupa podstawowa)

Korespondencja handlowa (grupa zaawansowana)

Komunikacja w perspektywie interkulturowej

Praktyka translatoryczna

 

studia II stopnia

A. Przedmioty podstawowe

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Gramatyka praktyczna

Seminarium magisterskie

Zajęcia specjalizacyjne

 

B. Przedmioty kierunkowe

Językoznawstwo - wybrane zagadnienia

Językoznawstwo kontrastywne

Wybrane zagadnienia z zakresu literatury niemieckojęzycznej

Zajęcia monograficzne

 

C. Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Lektorat języka obcego

Przedmiot ogólnouczelniany

Podstawy przedsiębiorczości

 

D. Przedmioty w ramach specjalności nauczycielskiej

Psychologia II

Pedagogika II

Dydaktyka języka niemieckiego II

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

 

E. Przedmioty w ramach specjalności translatorycznej

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych / literackich

Tłumaczenie tekstów prawniczych / popularnonaukowych

Tłumaczenie ustne

Teorie przekładu

Wykład monograficzny - komunikacja interkulturowa

Praktyka translatoryczna

 

od roku akademickiego 2018/2019 i 2017/2018

 

studia I stopnia

A. Przedmioty podstawowe

Praktyczna nauka języka niemieckiego (grupa podstawowa)

Praktyczna nauka języka niemieckiego (grupa zaawansowana)

Język obcy - lektorat (grupa podstawowa)

Język obcy - lektorat (grupa zaawansowana)

Seminarium licencjackie

 

B. Przedmioty kierunkowe

Gramatyka opisowa języka niemieckiego (grupa podstawowa)

Gramatyka opisowa języka niemieckiego (grupa zaawansowana)

Gramatyka praktyczna (grupa podstawowa)

Gramatyka praktyczna (grupa zaawansowana)

Gramatyka kontrastywna

Fonetyka (grupa podstawowa)

Fonetyka i fonologia (grupa zaawansowana)

Historia języka niemieckiego

Wstęp do językoznawstwa ogólnego / Problemy językoznawstwa współczesnego

Wstęp do literaturoznawstwa / Wstęp do kulturoznawstwa

Historia literatury niemieckiej

Historia krajów niemieckojęzycznych / Historia stosunków polsko-niemieckich

Realioznawstwo krajów niemieckojęzycznych / Socjokulturowe realia krajów niemieckojęzycznych

Wykład monograficzny

 

C. Przedmioty ogólnouniwersyteckie

WF

Technologia informacyjna / Prezentacje multimedialne

Łacina / Starocerkiewnosłowiański

Wprowadzenie do filozofii / prawa / ekonomii

Ochrona własności intelektualnej

Przedmiot ogólnouczelniany

 

D. Przedmioty w ramach specjalności nauczycielskiej

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa

Pedagogika ogólna

Pedagogika

Emisja głosu

Podstawy dydaktyki / Wprowadzenie do dydaktyki (grupa podstawowa)

Dydaktyka języka niemieckiego na 1. i 2. etapie kształcenia (grupa podstawowa)

Media w edukacji / Technologie informacyjne (grupa podstawowa)

Warsztat metodyczny / Projekt metodyczny (grupa podstawowa)

Podstawy metodyki nauczania języków obcych / Dydaktyka języków obcych (grupa zaawansowana)

Najnowsze tendencje w nauczaniu języków obcych (grupa zaawansowana)

Technologia informacyjna w szkole / Multimedia w edukacji (grupa zaawansowana)

Praktyka pedagogiczna

 

E. Przedmioty w ramach specjalności translatorycznej

Przekład pisemny (grupa podstawowa)

Przekład pisemny (grupa zaawansowana)

Tłumaczenie ustne (grupa podstawowa)

Tłumaczenie ustne (grupa zaawansowana)

Języki specjalistyczne / Przekład literacki (grupa podstawowa)

Języki specjalistyczne / Przekład literacki (grupa zaawansowana)

Teorie przekładu / Podstawy translatoryki

Korespondencja handlowa / Język biznesu (grupa podstawowa)

Korespondencja handlowa / Język biznesu (grupa zaawansowana)

Emisja głosu

Komunikacja w perspektywie interkulturowej / Teorie kultury

Praktyka translatoryczna

 

studia II stopnia

A. Przedmioty podstawowe

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Gramatyka praktyczna

Seminarium magisterskie

Zajęcia specjalizacyjne

 

B. Przedmioty kierunkowe

Językoznawstwo - wybrane zagadnienia

Językoznawstwo kontrastywne

Wybrane zagadnienia z zakresu literatury niemieckojęzycznej

Zajęcia monograficzne

 

C. Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Lektorat języka obcego

Przedmiot ogólnouczelniany

 

D. Przedmioty w ramach specjalności nauczycielskiej

Psychologia

Pedagogika

Metodyka nauczania języka niemieckiego

Praktyka pedagogiczna

 

E. Przedmioty w ramach specjalności translatorycznej

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych / literackich

Tłumaczenie tekstów prawniczych / popularnonaukowych

Tłumaczenie ustne

Teorie przekładu

Wykład monograficzny - komunikacja interkulturowa

Praktyka translatoryczna