Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Bogusława Rolek

Członkowie:

dr Jadwiga Bär

dr Estera Gałuszko-Boczoń

dr Gabriela Nitka

dr Agnieszka Odrzywolska-Fus

dr Małgorzata Sieradzka

dr Zygmunt Tęcza

Student – Kamil Tragarz