Informacje dla kandydata

Specjalności:

I stopnia:

 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE
 • NAUCZYCIELSKA
 • TRANSLATORYCZNA

 

II STOPNIA:

 • TRANSLATORYCZNA
 • NAUCZYCIELSKA
 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE

  

  

Absolwent/ka studiów I stopnia posiada:

- biegłą znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2,

- wiedzę z językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego.

  

 • Specjalność język niemiecki w biznesie

Absolwent/ka posiada:

- kompetencje w zakresie komunikacji specjalistycznej, kompetencje translatorskie, kompetencję interkulturową, kompetencję negocjacyjną,

- wiedzę o komunikacji specjalistycznej, interkulturowej, interpersonalnej, strategiach i technikach tłumaczenia i negocjacjach.

  

 • Specjalność nauczycielska

Absolwent/ka posiada:

- pełne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

- oraz częściowe przygotowanie dydaktyczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

  

 • Specjalność translatoryczna

Absolwent/ka posiada:

- kompetencje translatorskie,

- wiedzę o strategiach i technikach tłumaczenia tekstów, komunikacji specjalistycznej i interkulturowej.

 

Absolwent/ka studiów II stopnia posiada:

- biegłą znajomość języka niemieckiego na poziomie C2

- oraz zaawansowaną znajomość drugiego języka obcego.

  

 • Specjalność translatoryczna

Absolwent/ka posiada:

- kompetencje do wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych, wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy tłumacza.

 

 • Specjalność nauczycielska

Absolwent/ka posiada pełne przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół.

 

Perspektywy zawodowe

 • SEKTOR GOSPODARKI:

korporacje, administracja firm krajowych i międzynarodowych, izby i przedstawicielstwa handlowe, agencje marketingowe/prasowe, obszar IT, usługi consultingowe, logistyka, HR, kadry, social media, turystyka, biura tłumaczeń,

 • SEKTOR ADMINISTRACJI I KULTURY:

konsulaty, instytucje unijne, jednostki samorządowe, instytucje kultury,

 • SEKTOR EDUKACJI:

szkoły państwowe/prywatne/językowe, wydawnictwa.

  

Kontakt: tel. 17 872 12 08 lub germanistyka.ch@ur.edu.pl

https://www.facebook.com/katedragermanistyki.ur.9