Informacje dla kandydata

 

Specjalności: 

I stopnia: 

 • JĘZYK W BIZNESIE 
 • NAUCZYCIELSKA 
 • TRANSLATORYCZNA 

  

II STOPNIA: 

 • TRANSLATORYCZNA 
 • NAUCZYCIELSKA 

  

  

Absolwent/ka studiów I stopnia posiada: 

- biegłą znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2, 

- wiedzę z językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego. 

  

 • Specjalność język niemiecki w biznesie

Absolwent/ka posiada: 

- kompetencje w zakresie komunikacji specjalistycznej, kompetencje translatorskie, kompetencję interkulturową, kompetencję negocjacyjną, 

- wiedzę o komunikacji specjalistycznej, interkulturowej, interpersonalnej, strategiach i technikach tłumaczenia i negocjacjach. 

  

 • Specjalność nauczycielska

Absolwent/ka posiada: 

- pełne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 

- oraz częściowe przygotowanie dydaktyczne do pracy w zawodzie nauczyciela. 

  

 • Specjalność translatoryczna

Absolwent/ka posiada: 

- kompetencje translatorskie, 

- wiedzę o strategiach i technikach tłumaczenia tekstów, komunikacji specjalistycznej i interkulturowej. 

  

Absolwent/ka studiów II stopnia posiada: 

- biegłą znajomość języka niemieckiego na poziomie C2 

- oraz zaawansowaną znajomość drugiego języka obcego. 

  

 • Specjalność translatoryczna

Absolwent/ka posiada: 

- kompetencje do wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych, wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy tłumacza. 

  

 • Specjalność nauczycielska

Absolwent/ka posiada pełne przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół. 

 

Perspektywy zawodowe 

 • SEKTOR GOSPODARKI:

korporacje, administracja firm krajowych i międzynarodowych, izby i przedstawicielstwa handlowe, agencje marketingowe/prasowe, obszar IT, usługi consultingowe, logistyka, HR, kadry, social media, turystyka, biura tłumaczeń, 

 • SEKTOR ADMINISTRACJI I KULTURY:

konsulaty, instytucje unijne, jednostki samorządowe, instytucje kultury, 

 • SEKTOR EDUKACJI:

szkoły państwowe/prywatne/językowe, wydawnictwa. 

  

Kontakt: tel. 17 872 12 08 lub germanistyka.ch@ur.edu.pl 

https://www.facebook.com/katedragermanistyki.ur.9