sylabusy I st. stacjonarne 2018-2021

 

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA OBU SPECJALIZACJI

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO    

1

Wychowanie fizyczne  [semestr 1, 2]

2

Lektorat języka obcego:

3

Łacina  [semestr 5]

4

Technologia informacyjna  [semestr 1]

5

Przedmiot z obszaru nauk społecznych:

6

Ochrona własności intelektualnej  [semestr 6]

7

Przedmiot ogólnouczelniany

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

8

Praktyczna nauka języka angielskiego PNJA:

9

Fonetyka i fonologia  [semestr 1]  [semestr 2]

10

Gramatyka praktyczna  [semestr 1, 2]  [semestr 3, 4]

11

Pisanie pracy naukowej [semestr 4]

12

Seminarium dyplomowe  [semestr 5]  [semestr 6]

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: JĘZYKOZNAWSTWO

13

Wstęp do językoznawstwa  [semestr 1]

14

Translatoryka (tylko spec. naucz.)  [semestr 3]

15

Semantyka i leksykologia  [semestr 5]

16

Morfologia [semestr 2]

17

Składnia  [semestr 2]

18

Historia języka z elementami gramatyki historycznej  [semestr 5]

19

Problemy zmian językowych (do wyboru) [semestr 6]

20

Gramatyka kontrastywna  [semestr 5]

21

Metodologia badań językoznawczych XX wieku (do wyboru)  [semestr 3, 4]

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE: LITERATUROZNAWSTWO I KULTUROZNAWSTWO

22

Wstęp do literaturoznawstwa  [semestr 1]

23

Literatura brytyjska  [semestr 2]  [semestr 3]

24

Historia krajów obszaru anglojęzycznego  [semestr 1]

25

Kultura krajów obszaru anglojęzycznego  [semestr 1]  [semestr 2]

26

Realioznawstwo krajów anglosaskich (do wyboru) [semestr 3] [semestr 4]

27

Literatura amerykańska  [semestr 4]  [semestr 5]

28

Literatura i film (do wyboru) [semestr 6]

29

Metodologia badań literaturoznawczych (do wyboru)   [semestr 3] [semestr 4]

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE – SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

30

Pedagogika ogólna  [semestr 3]

31

Pedagogika   [semestr 4]

32

Psychologia ogólna  [semestr 3]

33

Psychologia rozwojowa  [semestr 4]

34

Emisja głosu  [semestr 5]

33

Metodyka nauczania języka angielskiego  [semestr 3]  [semestr 4]

34

Praktyka pedagogiczna   [semestr 4, 5, 6]

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE – SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA

35

Historia tłumaczenia Biblii  [semestr 3]

36

Teoria przekładu z elementami lingwistyki tekstu  [semestr 3]

37

Przekładoznawcza analiza tekstu  [semestr 4]

38

Tłumaczenie tekstów literackich  [semestr 3, 4]

39

Tłumaczenie tekstów nieliterackich  [semestr 3, 4]

40

Tłumaczenia tekstów specjalistycznych  [semestr 5]

41

Typologia tekstów  [semestr 3]

42

Stylistyka wypowiedzi  [semestr 5]

43

Komunikacja interkulturowa  [semestr 6]

44

Semantyka kontrastywna  [semestr 6]

45

Praktyka zawodowa   [semestr 3 i/lub 4]  [semestr 6]