Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku studia stacjonarne: dr Bożena Duda

 

Członkowie:

kierownik kierunku studia niestacjonarne: dr Beata Kopecka

dr hab. Ewa Konieczna, prof. UR

dr Beata Kiersnowska

dr Karolina Puchała-Ladzińska

Studentka – Laura Majka