Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku studiów stacjonarnych: dr Beata Kiersnowska

Kierownik kierunku studiów niestacjonarnych: dr Beata Kopecka


Członkowie:

dr hab. Ewa Konieczna, prof. UR

dr Marta Dick-Bursztyn

dr Bożena Duda

dr Marcin Kudła

dr Karolina Puchała-Ladzińska

Studentka – Wiktoria Wójtowicz