Informacje dla kandydata

 

Specjalności: 

  • NAUCZYCIELSKA 
  • TŁUMACZENIOWA 

 

Filologia angielska: studia I stopnia 

W postępowaniu rekrutacyjnym brany jest pod uwagę wynik z matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym (1%=1pkt) lub rozszerzonym (1%=2pkt). 

 

Filologia angielska: studia II stopnia 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana (z językiem angielskim jako wiodącym), lub na innym kierunku neofilologicznym. 

 

Studenci filologii angielskiej mają okazję do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego zarówno dzięki bogatej ofercie zajęć, jak też poprzez wyjazdy w ramach programów wymian międzynarodowych. Anglistyka to nie tylko nauka języka, ale również możliwość zdobycia wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze oraz historii krajów anglojęzycznych. 

Perspektywy zawodowe: 

  • korporacje, firmy handlowe oraz usługowe: stanowiska wymagające bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i wysokich kompetencji społecznych
  • w przypadku specjalności nauczycielskiej uzyskany dyplom oraz tytuł zawodowy magistra uprawniają do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej (klasy 4-8), ponadpodstawowej, jak również w szkołach prywatnych. 
  • w przypadku specjalności translatorycznej jako tłumacz języka angielskiego w różnych instytucjach: urzędach, biurach tłumaczeń oraz korporacjach czy firmach produkcyjnych lub usługowych, zarówno międzynarodowych, jak i działających na rynkach światowych.

 

https://www.facebook.com/KatedraAnglistykiUR

Kontakt: tel. 17 872 12 14 lub anglistyka.ch@ur.edu.pl