Informacje dla kandydata

 

Specjalności:

  • NAUCZYCIELSKA
  • TŁUMACZENIOWA

 

Filologia angielska: studia I stopnia

W postępowaniu rekrutacyjnym brany jest pod uwagę wynik z matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym (1%=1pkt) lub rozszerzonym (1%=2pkt) lub z matury dwujęzycznej (szczegółowy przelicznik na stronie UR w zakładce REKRUTACJA: https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja/studia-i-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie-zasady-rekrutacji/filologia-angielska

 

Filologia angielska: studia II stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana (z językiem angielskim jako wiodącym), lub na innym kierunku neofilologicznym (wymagane jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego międzynarodowym certyfikatem na poziomie co najmniej C1 wg CEFR). Szczegółowe informacje, w tym wymagania w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do specjalności nauczycielskiej widnieją na stronie UR w zakładce REKRUTACJA: https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja/studia-ii-stopnia-zasady-rekrutacji/filologia-angielska

 

Studenci filologii angielskiej mają okazję do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego zarówno dzięki bogatej ofercie zajęć, jak też poprzez wyjazdy w ramach programów wymian międzynarodowych. Anglistyka to nie tylko nauka języka, ale również możliwość zdobycia wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze oraz historii krajów anglojęzycznych.

Perspektywy zawodowe:

  • korporacje, firmy handlowe oraz usługowe: stanowiska wymagające bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i wysokich kompetencji społecznych
  • w przypadku specjalności nauczycielskiej uzyskany dyplom oraz tytuł zawodowy magistra uprawniają do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej (klasy 4-8), ponadpodstawowej, jak również w szkołach prywatnych.
  • w przypadku specjalności translatorycznej jako tłumacz języka angielskiego w różnych instytucjach: urzędach, biurach tłumaczeń oraz korporacjach czy firmach produkcyjnych lub usługowych, zarówno międzynarodowych, jak i działających na rynkach światowych.

 

https://www.facebook.com/KatedraAnglistykiUR

Kontakt: tel. 17 872 12 14 lub anglistyka.ch@ur.edu.pl