Praktyki programowe

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

Regulamin praktyk

Regulamin organizacji i odbywania programowych praktyk zawodowych, pedagogicznych dla specjalności nauczycielskiej - obowiązujący od 07.07 2022

 

Druk zgody na praktyki artystyczne i specjalnościowe

Druk zgody na praktyki nauczycielskie

 

Dziennik praktyki przedmiotowo-metodycznej do szkoły podstawowej

Dziennik praktyki przedmiotowo-metodycznej do szkoły ponadpodstawowej

Dziennik programowej praktyki artystycznej

Dziennik programowej praktyki specjalnościowej

 

Arkusz uwag i spostrzeżeń - edukacja tańca

Arkusz uwag i spostrzeżeń - muzyk kościelny

Arkusz uwag i spostrzeżeń - muzyka estradowa

Arkusz uwag i spostrzeżeń - muzyka w mediach

Arkusz uwag i spostrzeżeń - praktyka artystyczna

Arkusz uwag i spostrzeżeń - prowadzenie zespołów

Arkusz uwag i spostrzeżeń - rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej

Arkusz uwag i spostrzeżeń - praktyka przedmiotowo-metodyczna

 

 

ARCHIWUM

Regulamin praktyk - obowiązujący od roku akad. 2021/2022

Regulamin programowych praktyk zawodowych, pedagogicznych dla specjalności nauczycielskiej

Regulamin praktyk zawodowych w Kolegium Nauk Humanistycznych

 

Załącznik nr 2 - Dziennik programowej praktyki zawodowej

Załącznik nr 3 - Protokół obserwacji zajęć

Załącznik nr 4 - ankieta ewaluacyjna

Załącznik nr 5 - Arkusz uwag i spostrzeżeń

 

Ankieta ewaluacyjna - praktyka pedagogiczna

 

Druk zgody na praktyki

Druk zgody na praktyki dla specjalności nauczycielskiej

Arkusz uwag i spostrzeżeń - praktyka pedagogiczna

Dziennik praktyki pedagogicznej