Informacje dla kandydata

 

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

 

Studia pierwszego stopnia (3-letnie) licencjackie 

Specjalności: 

 • Muzyka Estradowa 
 • Rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej 
 • Muzyk kościelny 

 

Studia drugiego stopnia (2-letnie) magisterskie 

Specjalności:  

 • Muzyka w mediach 
 • Edukacja tańca 
 • Prowadzenie zespołów muzycznych 

 

Dlaczego warto studiować na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej? 

Dbamy o wszechstronne wykształcenie naszych studentów, tworzymy wyjątkową atmosferę,  
a równocześnie stwarzamy warunki do artystycznego rozwoju.  

Oferujemy:  

 • ciekawe specjalności;
 • zajęcia indywidualne w relacji mistrz-uczeń;
 • udział w różnorodnych projektach artystycznych w Polsce i za granicą;
 • możliwość uczestnictwa w programie Erasmus; 
 • na miejscu doskonale zaopatrzona biblioteka muzyczna oraz bogate instrumentarium dostępne dla studentów;
 • profesjonalne sale: koncertowa i multimedialna;
 • uzyskanie kwalifikacji do nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących.

 

Perspektywy Absolwenta: 

 • aktywny udział w życiu muzycznym jako dyrygent, kierownik i członek zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych;  
 • możliwość prowadzenia zajęć muzyczno – ruchowych i tanecznych; 
 • działalność muzyczna w instytucjach kultury i mediach; 
 • działalność związana z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych; 
 • nauczanie muzyki w szkołach ogólnokształcących; 
 • animator życia muzycznego. 

 

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i egzaminów wstępnych znajdują się na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego www.ur.edu.pl w zakładce Kandydat/studia I stopnia – zasady rekrutacji lub Kandydat/studia II stopnia – zasady rekrutacji.