Ogłoszenia

Projekt specjalnościowy DiKS, I 1. st.

Projekt specjalnościowy DiKS, II 1. st.

Projekt specjalnościowy DiKS, I 2. st.

Aktualizacja 04.03.2024 r.


 

Przedmioty do wyboru, kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. i 2. stopnia, rok akademicki 2023/2024, semestr letni

Rok I, studia 1. stopnia

Przedmiot do wyboru

W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium (a lub b).

   W semestrze drugim:

a. Media regionalne i lokalne – mgr Kamil Lech
b. Kultura regionu – dr Danuta Hejda

  
Rok II, studia 1. stopnia

Przedmiot do wyboru

W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium (a lub b).

   W semestrze czwartym:

a. Formy narracji audiowizualnych – dr Michał Żmuda
b. Warsztat felietonu – dr Kamila Dzika-Jurek


Rok III, studia 1. stopnia

Przedmiot poszerzający wiedzę

W ramach przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium (a lub b).

   W semestrze szóstym:

a. Krytyka literacka – dr Kamila Dzika-Jurek
b. Wywiad – warsztaty – dr Danuta Hejda

 

Rok I, studia 2. stopnia

Przedmiot do wyboru

W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych zajęciach warsztatowych. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot (a lub b).

W semestrze drugim:

a. Podróżopisarstwo – dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR
b. Webwriting – mgr Arkadiusz Iskierka

Rok II, studia 2. stopnia

Przedmiot do wyboru

W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot.

W semestrze czwartym:

a. Najnowsze polskie słownictwo* – dr Joanna Czerkies

*Wszyscy studenci II roku st. 2. stopnia uczestniczą w ww. zajęciach

 


 

Przedmioty do wyboru, kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
studia 1. i 2. stopnia, semestr zimowy,  rok akademicki 2023/2024

 

Rok I, st. 1. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze I:

a. Kultura mniejszości narodowych i etnicznych – prof. dr  Marek Nalepa

b. Dziennikarstwo sportowe – mgr Marcin Starzec

c. Dziennikarstwo sportowe – mgr Marcin Starzec


Rok II, st. 1. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze III:

a. Kultury pogranicza – dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR

b. Analiza językowo-stylistyczna tekstów medialnych – dr Justyna Majchrowska


Rok III, st. 1. stopnia

Ćwiczenia do wyboru:
W ramach Ćwiczeń do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych zajęciach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot:

   W semestrze V:

a. Media społecznościowe – dr Anna Dworak

b. Dziennikarstwo online – mgr Arkadiusz Iskierka

Przedmioty poszerzające wiedzę:
W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

   W semestrze V:

a1. Analiza gier – dr Michał Żmuda, mgr Mikołaj Głos

b1. Kultura audiowizualna – dr hab. Wojciech Birek, prof. UR


Rok II, st. 2. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot:

a. Webwriting* – mgr Arkadiusz Iskierka

*Wszyscy studenci II roku st. 2. stopnia uczestniczą w ww. zajęciach

 


 

 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2023/2024

Seminarium licencjackie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna – III rok, st. 1. stopnia

Seminarium magisterskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna – I rok, st. 2. stopnia