Ogłoszenia

Przedmioty do wyboru kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. i 2. stopnia, rok akademicki 2022/2023, semestr letni

Rok I, studia 1. stopnia

Przedmiot do wyboru
W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze drugim:

A. Media regionalne i lokalne – dr W. Maryjka
B. Problemy kultury współczesnej – dr hab. A. Kucharska-Babula, prof. UR, mgr B. Strzępek

  
Rok II, studia 1. stopnia

Przedmiot do wyboru
W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze czwartym:

A. Formy narracji audiowizualnych – dr K. Gielarek-Gorczyca
B. Warsztat felietonu – mgr M. Zatorska


Rok III, studia 1. stopnia

Przedmiot poszerzający wiedzę
W ramach przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze szóstym:

A. Krytyka literacka – dr hab. M. Rabizo-Birek, prof. UR
B. Wywiad – warsztaty – dr D. Hejda
C. Wywiad – warsztaty – dr D. Hejda


Rok II, studia 2. stopnia

Przedmiot do wyboru
W ramach przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot.

A. Podróżopisarstwo – dr hab. E. Mazur, prof. UR
B. Najnowsze słownictwo polskie – dr M. Kułakowska

 


 

 

Rozpoczęcie roku akad. 2022/2023 w IPiD

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup oraz na przedmioty do wyboru, wyborem semina­riów dyplomowych itp.: pobierz plik z informacjami.

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w IPID 3 października br. od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).  

 


 

 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2022/2023

Seminarium licencjackie -  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, III rok, st. 1. stopnia

Seminarium magisterskie -  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I rok, st. 2. stopnia

 


 

 

Informacje dotyczące dyplomowania

/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/praca-dyplomowa

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
seminarium magisterskie, II rok, studia 2. stopnia, rok. akad. 2021/2022

 

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
seminarium licencjackie, III rok, studia 1. stopnia, rok. akad. 2021/2022

 


 

 

Projekt specjalnościowy DiKS, I 1. st.

Projekt specjalnościowy DiKS, II 1. st.

Projekt specjalnościowy DiKS, I 2. st.

Aktualizacja 07.03.2023 r.