Ogłoszenia

 

Rozpoczęcie roku akad. 2022/2023 w IPiD

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup oraz na przedmioty do wyboru, wyborem semina­riów dyplomowych itp.: pobierz plik z informacjami.

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w IPID 3 października br. od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).  

 


 

 

Problematyka seminariów licencjackich (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia) i magisterskich (I rok, studia stacjonarne, 2. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2022/2023

Seminarium licencjackie -  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, III rok, st. 1. stopnia

Seminarium magisterskie -  dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I rok, st. 2. stopnia

 


 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. i 2. stopnia, semestr zimowy,  rok akademicki 2022/2023


Rok I, 1. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze I:

  1. Język polityki i reklamy dr Justyna Majchrowska 
  2. Język polityki i reklamy dr Robert Słabczyński
  3. Dziennikarstwo sportowe dr Wojciech Maryjka


Rok II, 1. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze III:

  1. Kultury pogranicza dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR
  2. Analiza językowo-stylistyczna tekstów medialnych – prof. dr hab. Kazimierz Ożóg


Rok III, 1. stopnia

Przedmioty poszerzające wiedzę:
W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć

w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

   W semestrze V:

  1. Analiza gierdr Michał Żmuda
  2. Współczesne życie artystyczne dr Stanisław Dłuski
  3. Kultura audiowizualna – dr Anna Dworak

 

Rok II, 2. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot.

  1. Webwritingdr Wojciech Maryjka
  2. Krytyka literacka, teatralna i filmowadr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR

 


 

 

Informacje dotyczące dyplomowania

/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/praca-dyplomowa

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
seminarium magisterskie, II rok, studia 2. stopnia, rok. akad. 2021/2022

 

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
seminarium licencjackie, III rok, studia 1. stopnia, rok. akad. 2021/2022

 


 

 

Projekt specjalnościowy DiKS, I 1. st.

Projekt specjalnościowy DiKS, II 1. st.

Projekt specjalnościowy DiKS, I 2. st.