Kierownik i zespół programowy kierunku

 

Kierownik kierunku: dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR (L/J)

Członkowie:  

dr hab. Urszula Gajewska, prof. UR (J)

dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR (L)

dr hab. Bożena Taras, prof. UR (J)

dr Robert Słabczyński (J)

dr Jakub Czopek (nauki o komunikacji społecznej i mediach)

dr Jarosław Kinal (nauki o komunikacji i mediach, socjologia)

dr Michał Żmuda (L)

przedstawiciel studentów: Paulina Krzysztoń (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, III rok, 1. stopnia)

 

Skład Zespołu Programowego kierunku studiów

L.p.

Tytuł/stopień

naukowy

Imię i nazwisko

Funkcja

Dyscyplina naukowa

1.

dr hab. prof. UR

Magdalena Patro-Kucab

kierownik kierunku studiów (koordynacja działań,  reprezentacja Zespołu, współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, podejmowanie działań naukowych i promocyjnych na rzecz kierunku)

L/J

2.

dr hab. prof. UR

Jolanta Kowal

członkini (odpowiedzialność za jakość kształcenia
w zakresie przedmiotów literaturoznawczych i kulturoznawczych, współpraca ze środowiskiem naukowym w reprezentowanej dyscyplinie naukowej)

L

3.

dr hab. prof. UR

Urszula Gajewska

członkini (odpowiedzialność za jakość kształcenia
w zakresie przedmiotów językoznawczych, współpraca ze środowiskiem naukowym w reprezentowanej dyscyplinie naukowej)

J

4.

dr hab. prof. UR

Bożena Taras

członkini (odpowiedzialność za jakość kształcenia
w zakresie przedmiotów językoznawczych, współpraca ze środowiskiem naukowym w reprezentowanej dyscyplinie naukowej); odpowiedzialność za jakość dyplomowania

J

5.

dr

Robert Słabczyński

członek (odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów językoznawczych, współpraca ze środowiskiem naukowym w reprezentowanej dyscyplinie naukowej); współpraca w zakresie działalności kół naukowych

J

6.

dr

Jakub Czopek

członek (odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów medioznawczych, współpraca ze środowiskiem naukowym w reprezentowanej dyscyplinie naukowej)

NoMiKS

7.

dr

Jarosław Kinal

członek (odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów medioznawczych, współpraca ze środowiskiem naukowym w reprezentowanej dyscyplinie naukowej, współpraca z uczelniami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi kierunek dziennikarski)

NoMiKS

8.

dr

Michał Żmuda

członek (odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów medioznawczych i literaturoznawczych, współpraca ze środowiskiem naukowym w reprezentowanej dyscyplinie naukowej, współpraca z uczelniami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi kierunek dziennikarski)

L/ NoMiKS

9.

stud.

Angelika Święs

członkini (opiniodawca z ramienia studentów, współpraca z Samorządem Studenckim UR oraz środowiskiem studenckim)

 

10.

prof. dr hab.

Grażyna Filip

ekspert oraz doradca w sprawach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych

J

11.

prof. dr hab.

Alicja Jakubowska-Ożóg

ekspert oraz doradca w sprawach dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych

L

12.

dr

Krystyna Gielarek-Gorczyca

ekspert wspierający (odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz kontakt i współpraca z firmami marketingowymi)

L

13.

mgr

Andrzej Sroka

ekspert wspierający (odpowiedzialność za jakość kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz kontakt i współpraca z mediami)

NoMiKS

14.

dr

Wojciech Maryjka

ekspert wspierający (opiekun praktyk zawodowych, odpowiedzialny za kontakt z pracodawcami)

L/NoMiKS

 

Rada Interesariuszy Zewnętrznych

mgr Adam Głaczyński (red. Polskiego Radia Rzeszów),

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ (Zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Zakład Badań nad Mediatyzacją, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

dr Tomasz Jędrzejewski (prasoznawca w Instytucie Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski),

mgr Krzysztof Krudysz (Dyrektor Agencji/Wiceprezes Zarządu Market Research & Fieldwork || CEO in ABM Fast Solutions, co-CEO in Grupa WW sp. z o.o.),

mgr Anna Sitko-Ciupak (nauczycielka Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie),

prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

mgr Jarosław Włodarczyk (członek rady Press Club Polska, Sekretarz Generalny International Association of Press Clubs),

mgr Sandra Wojnarowicz (Prezes Zarządu w PrimeBit Games S.A.).

 

Współpraca ze szkołami

klasy akademickie

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, ul. S. Żeromskiego 28, 39-300 Mielec

Zespół Szkól Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6, 37–300 Leżajsk

klasy patronackie

II Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, ul. Bpa J. Glazera 44, 37-700 Przemyśl

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana, al. T. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów

 

Porozumienie ws. możliwości odbywania staży mających na celu rozwijanie kompetencji merytorycznych i warsztatowych studentów kierunku dziennikarskiego

Agencja Wydawniczo-Reklamowa KORSO Sp. z o. o., ul. Biernackiego 1/4, 39-300 Mielec