Ogólne informacje o kierunku

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jeden z czterech kierunków dostępnych w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa. To idealne studia dla wszystkich, którzy wiedzą, że współczesne media wpływają na każdy aspekt naszego życia i pragną opanować sztukę skutecznej komunikacji.  

 

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • dają narzędzia do tworzenia angażujących treści,
 • łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk o kulturze i religii, komunikacji społecznej i mediów oraz literaturoznawstwa, co umożliwia uzyskanie szerokich możliwości zatrudnienia,
 • pozwalają rozwijać osobiste zainteresowania w zakresie pracy z mediami,
 • uczą swobody językowej i samodzielnego myślenia,
 • przygotowują do pracy w zróżnicowanych środowiskach zawodowych.

 

Katalog specjalności kierunku:

 • studia I stopnia: media i borker informacji; reklama, concierge i PR
 • studia II stopnia: research i dokumentacja medialna, copywriting i kreowanie wizerunku

 

Program kształcenia specjalności media i broker informacji łączy wiedzę z zakresu komunikacji językowej, retoryki i erystyki, podstaw prawa, gatunków dziennikarskich, infobrokeringu, tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji. Dzięki temu studenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia we wszystkich typach mediów.  

Specjalność reklama, concierge i PR zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu etykiety biznesu, komunikacji interpersonalnej, komunikacji niewerbalnej, języka reklamy, psychologii społecznej, technik perswazji, językoznawstwa pragmatycznego, public relations, teorii komunikowania, teorii kultury. Nacisk w edukacji położony jest na poznanie języka nowych mediów, komunikacji wizualnej i innych współczesnych zjawisk komunikacyjnych.

Specjalność research i dokumentacja medialna to nowy profil kształcenia, który zwraca uwagę na problematykę działań komunikacyjnych związanych z tworzeniem przekazów medialnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyszukiwania informacji przez dziennikarzy.  Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów, do których należą: produkcja medialna, dokumentacja i research medialny, wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji, kreatywne pisanie tekstów, warsztaty form filmowych i telewizyjnych, współczesne formy dziennikarstwa radiowego i formaty medialne, podstawy języka migowego dla dziennikarzy.

 Specjalność copywriting i kreowanie wizerunku koncentruje się na pogłębieniu wiedzy w zakresie znaczenia mediów cyfrowych w kulturze i komunikacji, multimediów i grafiki, zarządzania informacją, copywritingu, języka i jego zastosowanie w kulturze medialnej, twórczego pisanie tekstów, warsztatów z autoprezentacji, zarządzania kampanią reklamową, budowania, kreowania i zarządzania wizerunkiem marki w Internecie.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna może:   

 • pracować jako prezenter radiowy lub telewizyjny, 
 • sprawować funkcję rzecznika prasowego państwowych i prywatnych instytucji, 
 • wykonywać zawód dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego, 
 • występować w roli konsjerża i udzielać wsparcia biznesowego swoim przełożonym, 
 • zajmować stanowisko brokera informacji specjalizującego się w wyszukiwaniu i udostępnianiu informacji państwowym i prywatnym instytucjom,  
 • znaleźć zatrudnienie jako copywriterzy i specjaliści od content marketingu w agencjach copywriterskich i marketingowych.  

 

Absolwenta studiów I zapraszamy na studia II stopnia, po których może pracować jako:  

 • analityk mediów, 
 • moderator mediów społecznościowych,  
 • twórca portali informacyjnych o zróżnicowanej tematyce, 
 • reporter lub dziennikarz informacyjny, 
 • specjalista w zakresie promocji i komunikacji z otoczeniem (w firmach bądź instytucjach publicznych). 

 

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna pozwalają zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie z pogranicza nauk humanistycznych oraz społecznych.

Naszym studentom już od pierwszego roku studiów oferujemy wybór ciekawych i przyszłościowych specjalności oraz ścieżek kształcenia.

W trakcie studiów umożliwiamy odbywanie płatnych staży mających na celu rozwijanie kompetencji merytorycznych i warsztatowych studentów kierunku dziennikarskiego.

Studenci po zakończeniu kształcenia swoją karierę najczęściej wiążą z mediami oraz branżą reklamową i copywriterską. Zatrudnienie znajdą również w firmach o różnorodnych profilach działalności, które potrzebują specjalistów związanych np. z komunikacją marketingową.