Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

Członkowie:

dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR

dr Dariusz Król

dr Michał Dzik

dr Joanna Rogóż

Student - Damian Bieniasz