Zespół ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zespoły ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych (ZOJPD)
w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w roku akad. 2023/2024

Nazwa Instytutu

Skład
Zespołu ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

INSTYTUT ARCHEOLOGII

1.          dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR – przewodniczący

2.          dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR

3.           dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak, prof. UR

4.          dr Michał Dzik

INSTYTUT FILOZOFII

1.           dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR– przewodniczący

2.          dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

3.           dr hab. Artur Mordka, prof. UR

4.          dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

5.           dr Adam Kubiak

6.          dr Ryszard Wójtowicz

7.           dr Włodzimierz Zięba

INSTYTUT HISTORII

1.           dr hab. Jerzy Kuzicki, prof. UR - przewodniczący

2.          dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR

3.           dr Leszek Poniewozik

INSTYTUT MUZYKI

1.           prof. dr hab. Grzegorz Oliwa – przewodniczący

2.          prof. dr hab. Paweł Paluch

3.           dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR

4.          dr hab. Olga Popowicz, prof. UR

5.           dr hab. Dariusz Ziółek, prof. UR

INSTYTUT NEOFILOLOGII

1.           prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz - przewodnicząca

2.          dr hab. Małgorzata Martynuska, prof. UR

3.           dr hab. Ewa Konieczna, prof. UR

4.          dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR

5.           dr Katarzyna Buczek

6.          dr Henryk Grzyś

7.           dr Anna Jaremkiewicz-Kwiatkowska

8.          dr Aneta Jurzysta

9.          dr Sławomir Kozioł

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

1.            dr hab. Bożena Taras, prof. UR - przewodnicząca

2.          prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

3.           dr hab. Roman Magryś, prof. UR

4.           dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

1.           dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR- przewodnicząca

2.          dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR

3.           dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR

4.          dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR

5.           dr Magdalena Cywicka