Zespół ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych

Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zespoły ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych (ZOJPD)
w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
w roku akad. 2022/2023

Nazwa Instytutu

Skład
Zespołu ds. Oceny Jakościowej Prac Dyplomowych
 

INSTYTUT ARCHEOLOGII

1.           dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR – przewodniczący

2.          dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR

3.           dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak, prof. UR

4.          dr Michał Dzik

INSTYTUT FILOZOFII

1.           dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR– przewodniczący

2.          dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

3.           dr hab. Artur Mordka, prof. UR

4.          dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR

5.           dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

6.          dr Adam Kubiak

7.           dr Ryszard Wójtowicz

8.          dr Włodzimierz Zięba

INSTYTUT HISTORII

1.           dr hab. Edyta Czop, prof. UR - przewodnicząca

2.          dr hab. Beata Lorens, prof. UR

3.           dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR

INSTYTUT MUZYKI

1.           prof. dr hab. Grzegorz Oliwa – przewodniczący

2.          prof. dr hab. Paweł Paluch

3.           dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR

4.          dr hab. Olga Popowicz, prof. UR

5.           dr hab. Dariusz Ziółek, prof. UR

INSTYTUT NEOFILOLOGII

1.          prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz - przewodnicząca

2.          dr hab. Małgorzata Martynuska, prof. UR

3.          dr hab. Ewa Konieczna, prof. UR

4.          dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

5.          dr hab. Marcin Grygiel, prof. UR

6.          dr Katarzyna Buczek

7.           dr Henryk Grzyś

8.          dr Aneta Jurzysta

9.          dr Sławomir Kozioł

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

1.            dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR – przewodnicząca

2.          prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

3.           dr hab. Roman Magryś, prof. UR

4.          dr hab. Bożena Taras, prof. UR

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

1.           dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR

2.          dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR

3.           dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR

4.          dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR

5.           dr Magdalena Cywicka