Zespół ds. Infrastruktury

 

Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zespoły ds. Infrastruktury
w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
powołane na posiedzeniu Rada Dydaktycznej Kolegium Nauk Humanistycznych w dniu 14.01.2021 r.

Nazwa Instytutu

Skład
Zespołu ds. Infrastruktury

INSTYTUT ARCHEOLOGII

 

1.          dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak, prof. UR

2.          dr hab. Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

3.          mgr Tomasz Tokarczyk

 

INSTYTUT FILOZOFII

 

1.          dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

2.          dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

3.          mgr Mateusz Binek

 

INSTYTUT MUZYKI

 

1.          dr hab. Bożena Stasiowska-Chrobak, prof. UR

2.          dr Krzysztof Uściłowski

3.          Paweł Kot

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII

 

1.          dr Małgorzata Dziedzic

2.          dr Magdalena Trinder

3.          mgr Agnieszka Szczepańska-Pączek

 

INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA

 

1.          dr Krystyna Gielarek-Gorczyca

2.          dr Robert Słabczyński

3.          mgr Joanna Mróz

 

INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH

 

1.          dr hab. Magdalena Uchman, prof. UR

2.          mgr Aneta Suslinnikow

3.          mgr Anna Trzebińska