Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Rzeszowskiego (SKH UR)

Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Rzeszowskiego (SKH UR) - funkcjonuje na Instytucie Historii już od wielu lat. Jako jedno z niewielu kół na uniwersytecie kontynuowało swoją działalność podczas pandemii Covid-19 w sposób zdalny poprzez kanał na platformie MS Teams. Łączy nas zarówno zamiłowanie do historii jak i do ciągłego samorozwoju. Uczestniczenie w naszych spotkaniach, projektach oraz wyprawach daje możliwość do zdobywania nowych umiejętności, znajomości oraz pracy nad doskonaleniem swojego warsztatu historycznego.

Czym zajmuje się nasze Koło?

  • Integracją społeczności studenckiej podczas spotkań Koła.
  • Organizowaniem warsztatów, wykładów i spotkań z wykładowcami, nauczycielami akademickimi i pasjonatami, ekspertami w danej dziedzinie badań lub popularyzacji historii.
  • Organizowaniem spotkań Koła, na których studenci mają możliwość dyskutowania lub wygłaszania przygotowanych przez siebie referatów na tematy, które ich pasjonują.
  • Jednym z rodzajów wydarzeń, inicjowanych w ramach naszej działalności, są spotkania z cyklu: „Między prawdą obrazu a prawdą historyczną” – w czasie, których, wraz zaproszonym ekspertem, oglądamy, dyskutujemy i omawiamy filmy o tematyce historycznej.
  • Organizowaniem wycieczek, które zapoznają studentów z historią, kulturą i dziedzictwem regionu.

Informacje o aktualnych działaniach, które są podejmowane przez członków naszego koła SKH można znaleźć:

Wszystkich zainteresowanych współpracą z SKH zapraszamy do kontaktu:

Kontakt: