Koło Naukowe Teatr Polonistów S.T.O.S.

Koło Naukowe Teatr Polonistów S.T.O.S. działa od kilkunastu lat. Należą do niego studenci IPiD i innych kierunków Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uczestnicy programu Erasmus+. "Stosowcy" uczestniczyli w kursach działania scenicznego prowadzonych przez zawodowych reżyserów i aktorów. Od dziesięciu lat zajęcia prowadzi Anna Demczuk, aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Studenci przygotowali różne stylistycznie i formalnie przedstawienia, jak na przykład collage teatralny Chcę być pomylony..., adaptacje  m.in. Pchły Szachrajki Juliana Tuwima, Zemsty Aleksandra Fredry, Kruka Alfonso Sastre'a,  Ej, Joe Samuela Becketta, Księżniczki MagdalenyWariata i zakonnicy Stanisława Ignacego Witkiewicza, Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, Zimowego pogrzebu Hanocha Levina, Serenady Sławomira Mrożka (https://www.youtube.com/watch?v=fwKAMBqXZXo).

W ramach działalności statutowej koła studenci kształcą umiejętność dojrzałego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Zorganizowali między innymi dwie edycje ogólnopolskiego Rzeszowskiego Przeglądu Teatrów Studenckich "Cooltury!", brali udział w panelu dyskusyjnym podczas seminarium naukowego Jak to się robi w teatrze?, wspólnie z aktorami Teatru im. W.  Siemaszkowej w Rzeszowie oraz studentami Wydziału Reżyserii PWST w Krakowie pracowali nad realizacją projektu Zaczynamy od Brukseli...

W roku akademickim 2020/2021, ze względu na wymóg społecznej izolacji, spotkania STOS-u mają  formę zdalną. Odbywane zajęcia służą kształcenia umiejętności interpretacji i publicznej prezentacji tekstów poetyckich i prozatorskich.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNYCH SPOTKAŃ!

 

Opiekun Naukowy: dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

 

KONTAKT

Dominika Góra: dominikagora13@gmail.com

Anna Jamrozek-Sowa:  ajamrozek@ur.edu.pl