Sekcja Twórczości Literackiej

Sekcja Twórczości Literackiej to grupa młodych poetów, prozaików, krytyków literackich, jej tradycja sięga lat 80., prowadzimy warsztaty literackie, organizujemy wieczorki poetycko-muzyczne, opublikowaliśmy sześć almanachów literackich ( pierwszy w 2014 r. pt. Dziki Teksas, w druku Kwaśne jabłka) oraz kilka indywidualnych folderów poetyckich dla najzdolniejszych autorów. Szczególnym wydarzeniem w działalności Sekcji jest udział od kilku lat w festiwalu Najazd Awangardy na Rzeszów w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej.

Praca w naszej Sekcji daje możliwość na indywidualny rozwój talentu, pozwala na doskonalenie warsztatu, prezentowanie własnej twórczości na forum publicznym oraz publikacje własnych tekstów w cyklicznych wydawnictwach.

 

Opiekun: dr Stanisław Dłuski, kontakt e-mail: sdluski@gmail.com

Przewodniczący: Kamil Flaga, kontakt e-mail: kamil.flaga97@gmail.com