Sekcja Literaturoznawców

Działalność Sekcji Literaturoznawców Koła Naukowego Polonistów

            Sekcja Literaturoznawców rozpoczęła działalność w roku akademickim 2005/2006 (jako Koło Naukowe Literaturoznawców). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu (po wcześniejszym ustaleniu terminu, który odpowiada wszystkim zainteresowanym; częstotliwość zależy także od objętości i dostępności lektury), w roku akademickim 2020/2021 odbyło się pierwsze spotkanie online na platformie MS Teams.

Przedmiotem dyskusji jest wybrana wcześniej lektura – czytamy zarówno klasykę, jak i powieści mniej znane, sięgamy na wyższe półki, a niekiedy wykonujemy zwrot w stronę popkultury lub literackiego lamusa. Interesuje nas proza polska i obca, starsza, nowsza i najnowsza. Każde spotkanie rozpoczyna się od krótkiego uzasadnienia – dlaczego właśnie ta powieść wydała się osobie, która zwróciła na nią uwagę, warta dyskusji. Od czasu do czasu podczas rozmowy ktośwbija kij w mrowisko i „gmach interpretacji” niekiedy się wali. Pod koniec spotkania zbieramy wnioski – niektóre z nich znajdują się na blogu Sekcji (http://literaturoznawcyur.blogspot.com/ – niekiedy okazuje się, że wymiana myśli z innymi czytelnikami zmieniła nasze spojrzenie na książkę.

            Działalność członków i członkiń Sekcji nie ogranicza się jedynie do spotkań (informacje o niej również znajdują się na blogu). Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych i naukowych inicjowanych przez Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, włączamy się w organizację Dni Polonistów i Dziennikarzy. W minionych latach organizowaliśmy konkursy dla uczniów i uczennic szkół średnich oraz studentów i studentek UR (konkurs recytatorski „Fantastycznie Lutnia Nastrojona”; Quiz Historycznoliteracki), a także sympozja naukowe i spotkania poświęcone polskim prozaikom (Andrzej Stasiuk, Stefan Chwin, Tomasz Różycki). Tę działalność pragnęlibyśmy kontynuować w przyszłości.

Kontakt:
Facebook: Sekcja Literaturoznawców KNP UR https://www.facebook.com/Sekcja-Literaturoznawc%C3%B3w-KNP-UR-222129027994796

Email: literaturoznawcyur@gmail.com

Przewodnicząca Sekcji: Kinga Matuszko

Zastępca: Mikołaj Głos

Opiekun Sekcji: dr hab. Roman Magryś prof. UR