Sekcja Dydaktyków

działa od 2017 roku w Kolegium Nauk Humanistycznych Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką Zakładu Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną (dr hab. D. Karkut, prof. UR i dr hab. A. Kucharskiej-Babuli, prof. UR). Funkcję przewodniczącej pełni studentka I roku 2. Stopnia filologii polskiej Kinga Wisłowska.

 

,,Nauczyciel, który potrafi wzbudzić wyższe uczucia dla jednego choćby dobrego czynu, jednego dobrego wiersza – osiąga więcej aniżeli ten, który zapełnia naszą pamięć nieskończonymi rzędami przedmiotów naturalnych, sklasyfikowanych pod względem nazwy i kształtu”.

Johann Wolfgang Goethe

 

Sekcja Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów jest najlepszym miejscem do poszerzania i wymieniania się wiedzą z zakresu dydaktyki języka polskiego. Realizujemy interesujące projekty oraz wymieniamy się poglądami, dając możliwość obcowania z autorytetami i zaktualizowania swojej wiedzy metodycznej. Działamy dla studentów, uczniów oraz nauczycieli, którzy są zainteresowani tematyką dydaktyki języka polskiego. Naszym celem jest promowanie nowoczesnego nauczania, opartego  na interakcji wszystkich podmiotów społeczności szkolnej. Organizujemy warsztaty, na których poznajemy nowe techniki pracy i kształtujemy profil kreatywnych, otwartych na zmiany polonistów-nowatorów. Podczas spotkań dzielimy się pasją i czerpiemy z doświadczeń innych pedagogów.

 

Działania podejmowane przez koło:

 • Udział w II Uniwersyteckim Forum Maturzystów, gdzie w ramach Festiwalu Kół Naukowych Sekcja Dydaktyków przybliżyła licealistom swoją działalność w 2017 roku.
 • Organizacja warsztatów pt. „Animuj, baw się i tańcz” w ramach zadania publicznego pn. „LIDER – Lokalne Inicjatywy Drogą Efektywnego Rozwoju oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju „PERSPEKTYWA” dla studentów w 2017 roku.
 • Organizacja Andrzejek i poprowadzenie zajęć animacji ruchowej w oddziałach przedszkolnych oraz klasach pierwszych Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olchowej.
 • Udział w obchodach jubileuszu 25-lecia pisma „Kwartalnik Edukacyjny”, uczestnictwo w zorganizowanej z tej okazji konferencji pt. „Szkoła w kręgu przemian”, która odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w roku 2018.
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wychowanie do lektury” w ramach XI Tygodnia Polonistów na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku 2018.
 • Organizacja gościnnego wykładu otwartego dr hab. prof. UMCS Iwony Morawskiej – Jak znaleźć klucze do lektur szkolnych? Refleksje metodyczne w 2018 roku.
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Edukacja polonistyczna w (z)reformowanej szkole” w ramach obchodów XII Tygodnia Polonistów na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku 2019.
 • Organizacja warsztatów pt. Elementy dramy stosowanej w pracy z grupą, które odbyły się w ramach obchodów XII Dni Polonistyki i Dziennikarstwa.
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Lektura wobec wyzwań współczesności” w ramach obchodów XIII Tygodnia Polonistów na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku 2020.
 • Wydanie pokonferencyjnej monografii naukowej pt. ,,Lektura wobec wyzwań współczesności” w roku 2021.

 

Aktualne działania: W roku akademickim 2020/21 Sekcja zajmuje się organizacją konkursów dla dzieci i młodzieży. Semestr pierwszy został poświęcony uczniom szkół podstawowych i szkół średnich, którzy wzięli udział w konkursie dotyczącym opowiadania i pamiętnika z czasów epidemii. Obecnie wystartowaliśmy z pierwszą edycją cyklicznego konkursu zatytułowanego ,,Literackie spotkania z tekstami kultury”, którego adresatami są uczniowie szkół średnich. Tegorocznym motywem przewodnim jest malarstwo polskie przełomu XIX-XX wieku.

 

Plany na przyszłość:

 • Organizacja wykładów i warsztatów dla nauczycieli
 • Opracowanie i prezentacja referatów naukowych
 • Uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
 • Współpraca ze szkołami i instytucjami oświatowymi
 • Przygotowanie publikacji naukowych i dydaktycznych
 • Realizacja cyklicznego konkursu dla uczniów

 

Kontakt: knp@gmail.com

 

sekcja dydaktyków.jpg [707.08 KB]