Aktualności

ZAJĘCIA W DNIACH 17-18.11.2022 r.

Uwaga!
Ze względu na odbywający się Kongres 590, w instytutach usytuowanych w rejonie ul. Rejtana (budynki A1, A2, A3) nastąpi zmiana w organizacji zajęć w czwartek i piątek, 17 i 18 listopada

 

Lp.

Instytut

Forma zajęć

1

Instytut Filozofii

Zajęcia w formie zdalnej – na platformie MsTeams w czasie zgodnym z harmonogramem

2

Instytut Historii

Zajęcia w formie zdalnej – na platformie MsTeams w czasie zgodnym z harmonogramem

3

Instytut Neofilologii

Zajęcia będą realizowane zdalnie (online) dla studentów studiów stacjonarnych; natomiast zajęcia w dniu 18 listopada 2022 r. dla studentów studiów niestacjonarnych odbywać się będą w formie kontaktu bezpośredniego na Uczelni.

4

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

Zajęcia w formie zdalnej w trybie synchronicznym w wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (z wyłączeniem praktyk zawodowych)

5

Instytut Sztuk Pięknych

Zajęcia w formie zdalnej – na platformie MsTeams w czasie zgodnym z harmonogramem

 

wstecz